1847 Ορκίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κίτσο Τζαβέλλα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ιω. Κωλέττη.

1825: Η ‘’αίτησης προστασίας’’, παρόλο που υποβλήθηκε σε στιγμή απελπισίας και προκάλεσε αναστάτωση στην ευρωπαϊκή διπλωματία, επικρίθηκε έντονα. Ο Ιω. Θεοτόκης, μέλος τηεν τότε κυβερνήσεως, την χαρακτήρισε ‘’συμφωνητικόν της πωλημένης Ελλάδος’’. Ο Μέττερνιχ από την άλλη δήλωσε πως οι Έλληνες με την πράξη υποταγής που δεν τέθηκε ωστόσο σε εφαρμογή, απεμπόλησαν την ιδέα της ανεξαρτησίας τους. Δεν ήταν όμωσ έτσι. Μπορεί για κάποιους αφελλείς να ήταν μια ενέργεια εμπιστοσύνης προς την Αγγλία , μπορεί να ήταν καρπός της απογνώσεως, δεν παύει όμως να είναι και πολιτικός ελιγμός. Έβγαλε το ελληνικό ζήτημα από το ντουλάπι της ευρωπαϊκής διπλωματίας.