ΣΚ 4-5 Φεβρουαρίου 2023

ΣΚ 10-11 Ἰουνίου 2023

ΣΚ 7-8 Ὀκτωβρίου 2023

 

ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!