Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου 2023

καὶ

Κυριακή 29 Ὀκτωβρίου 2023

 

Επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες:

  • Σάββατο & Κυριακή 17-18 Φεβρουαρίου2024
  • Σάββατο & Κυριακή 8-9 Ιουνίου 2024
  • Σάββατο & Κυριακή 5-6 Οκτωβρίου 2024

 

ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!