Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

 

Επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες:

  • Σάββατο & Κυριακή 5-6 Οκτωβρίου 2024

 

ἀπὸ τὶς 09:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!