ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο εἶναι ἀνοιχτός:
Τὸ πρωί: 7:00-12:00μ
Τὸ ἀπόγευμα: 4:30-6:30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
12
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου κ Πέτρου μαρτ.

7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ
13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἐρμύλου, Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου καυσοκαλυβίτου

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΤΡΙΤΗ
14
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἁγνῆς μάρτ., Τῶν ἐν Σινᾷ ἀναιρεθέντων ἀββάδων

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ
15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία

ΠΕΜΠΤΗ
16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου κ Νεονίλλης μαρτ.

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

†Ἀντωνίου Μεγάλ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαννίνων

7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ
18
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

†Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας

7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
19
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ (10 λεπρών) Μάρκου Ευγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγ. Ἀρσενίου Κερκύρας

7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ
20
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου Ἄρτης

7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΤΡΙΤΗ
21
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου, Εὐγενίου μάρτ.

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου Πέρσου

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία

ΠΕΜΠΤΗ
23
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ξένης ὁσίας

7:00-8:00πμ Ὄρθρος
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ
25
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

†Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ.

7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
26
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) Ξενοφώντος ὁσ. Συμεών ὁσ. Παλαιοῦ

7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
5:00-5:30μμ Ἑσπερινός