Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αμφιθέας - Παλαιού Φαλήρου

Αξίζει να διαβάσεις

Είσαι έτοιμος να δεις το Θεό;

Ὁ Θεὸς εἶναι πολυεύσπλαχνος. Δὲν ἔρχεται πρόωρα, παράκαιρα. Mᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ κρίνουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ καταλάβουμε ὁρισμένα πράγματα καὶ...

Καλόν ἐστίν...

...κάνουμε πολλὰ καὶ διάφορα πράγματα στὴ ζωή μας. Συνήθως τὰ καταφέρνουμε στὰ περισσότερα ἂν ὄχι σὲ ὅλα, διευρύνουμε τὸν κύκλο τῶν ἀσχολιῶν μας καὶ...

Η παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται· ὁ γὰρ Πατρὶ συνεδρεύων, καὶ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ, ἐν τούτῳ χεῖρας ἁπλώσας, τὸν κόσμον ὅλον εἵλκυσας, πρὸς...

ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ

«Ἡ Ἐκκλησία μοῦ ἔκανε ἕνα δῶρο, μοῦ χάρισε ἕνα πετραχήλι. Καὶ στὴ ζωή μου δὲν θέλησα τίποτε ἄλλο περισσότερο ἀπὸ αὐτό. Εὐχαριστῶ τὸ Θεό, εἶμαι...
Πρόγραμμα Ιερού Ναού

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών και εκδηλώσεων του ναού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τόν μήνα Ὀκτώβριο εἶναι ἀνοιχτός: 7:00-12:00πμ καί 5:00-7:00μμ
Μέγιστος ἀριθμὸς πιστῶν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: 100 + 60 στὴν αἴθουσα κάτω ἀπὸ τὸν Ναό

ΚΥΡΙΑΚΗ
11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δ’ ΛΟΥΚΑ (Ζ’ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ) Φιλίππου ἐκ τῶν 7 διακ., Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
12
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μάρτ., Συμεὼν Νέου Θεολόγου
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
13
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου μάρτ., Χρυσῆς νεομ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ναζαρίου, Γερβασίου μάρτ., Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαβίνου ὁσ., Βάρσου ὁμολ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λογγίνου Ἑκατοντάρχου & τῶν σὺν αὐτῷ στρατιωτῶν
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
17
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ὡσηὲ προφ., Ἀνδρέου τοῦ ἐν “Κρίσει”
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
†Λουκᾶ ἀποστ. τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἰωήλ προφ., Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ
20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
†Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ, Ἰλαρίωνος μεγ., Σωκράτους μάρτ.
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
22
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀβερκίου ἐπ. Ἱεραπόλεως, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 Παίδων
7:00-8:00πμ Ὄρθρος
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
†Ἰακώβου Ἀδελφοθέου Ἰγνατίου πατρ. ΚΠόλεως
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
24
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μάρτ.
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
25
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ Ταβιθᾶς, Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτ.
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός