418 π.Χ. Μάχη της Μαντίνειας.

1640 Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου γίνεται παρανάλωμα του πυρός, αλλά το επόμενο έτος ανοικοδομήθηκε.

1825: Το έγγραφο ‘’αίτησης προστασίας’’ στάλθηκε στην Αγγλία με επιτροπή, που είχε επικεφαλής τον Δημ. Μιαούλη, γυιό του ναυάρχου. Ο Γ. Κάννινγκ, με τον οποίο είχε εκδηλωθεί η αγγλική μεταστροφή, δέχθηκε την επιτροπή το Σεπτέμβριο του 1825, μελέτησε την αίτηση προστασίας αλλά δεν έδειξε ενθουσιασμό. Δήλωσε μάλιστα πως η Αγγλία δεν ήταν διατεθειμένη να παραβιάσει την ουδετερότητά της και να διαταράξει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Πάντως, κατ’ ιδίαν έδωσε κάποιες διαβεβαιώσεις προστασίας. Δεν έδωσε όμως ρητή υπόσχεση. Αυτό, όταν μαθεύτηκε στην Ελλάδα, προκάλεσε απογοήτευση. Από την άλλη, δυνάμωσε το πείσμα των αγωνιστών να προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αυτό φαίνεται και από την δήλωση που έκαναν τα μέλη της αποστολής: ‘’Οι Έλληνες δεν θα ξαναζήσουν ποτέ φιλικά με τους Τούρκους εγκατεστημένους ανάμεσά τους. Έπρεπε ή να νικήσουν ή να αποθάνουν’’.