1821 Άλωσις της Τριπόλεως και ύστερα από μακρά πολιορκία εισέρχονται εις την πόλιν.

1828 Ο Τζαβέλας και ο Γ. Στράτος συντρίβουν τις τουρκικές δυνάμεις εις την Οξιά της Ναυπακτίας.

1828 Εμπιστευτικό υπόμνημα του Καποδίστρια προς τους αντιπροσώπους των τριών Συμμάχων Δυνάμεων, με το οποίο επισημαίνει ότι τα σύνορα του νέου κράτους είναι ασφυκτικά.