1821 Ισχυρός τουρκικός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ καταπλέει στο Γαλαξείδι και το πυρπολεί.

1821: Η πολιορκία της Τριπολιτσάς ήταν το σημαντικότερο πολεμικό γεγονός του Αγώνα κατά το πρώτο έτος της Επαναστάσεως και γι΄αυτό είχε ποικίλες προεκτάσεις: α) Απελευθερώθηκε μεγάλο τμήμα του ελληνικού χώρου και δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες να οργανωθούν πολιτικά μην περιορίζοντας την πολιτική τους οργάνωση στο Μοριά. Ο Μοριάς στο εξής θα είναι πολιτική βάση. β) Εξοπλίστηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό ο επαναστατικός στρατός. Τα λάφυρα υπήρξαν για πολλούς αγωνιστές η μόνη πρόσοδος που τους επέτρεψε απερίσπαστοι να συνεχίσουν τον Αγώνα και κατά το δύσκολο δεύτερο έτος που κατέβηκε η στρατιά του Δράμαλη. Χωρίς το πλιάτσικο αυτό δεν θα μπορούσαν οι οπλαρχηγοί να συντηρούν τα στρατιωτικά σώματά τους. γ) Εξυψώθηκε το φρόνημα των Ελλήνων που άρχισαν να βλέπουν ως βέβαιη την έλευση της ελευθερίας. δ) Για πολλοστή φορά μέσα σε λίγους μήνες το όνομα του Κολοκοτρώνη έγινε περίτρανο. Το κύρος του υψώθηκε κατακόρυφα, επισκίασε τους άλλους οπλαρχηγούς και στα μάτια του λαού ήταν ο αναμφισβήτητος ηγέτης. Το σχέδιό του πέτυχε απολύτως. Τώρα έμεναν άπαρτα τα φρούρια της Μεθώνης και της Κορώνης, του Ναυπλίου, του Ακροκορίνθου της Πάτρας. ε) Ωστόσο, οι αγριότητες που διέπραξαν οι Έλληνες μαθεύτηκαν στο εξωτερικό και πολλοί φιλέλληνες απέστρεψαν το πρόσωπο από την αγωνιζόμενη Ελλάδα. Γι΄αυτό, ο Διονύσιος Σολωμός, στον Ύμνο εις την Ελευθερία που κυκλοφορήθηκε και σε ιταλική μετάφραση, αναγκάστηκε να αφιερώσει πολλά τετράστιχα στην άλωση της Τριπολιτσάς, μερικά από τα οποία είναι δικαιολογητικά ή απολογητικά για τη μεγάλη σφαγή.