1798 Ο Ρωσοτουρκικός στόλος καταλαμβάνει την Ζάκυνθο.

1821 Σημαντικές επιτυχίες των Ελλήνων στην Λοκρίδα και την Βοιωτία υποχρεώνουν τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ να αποσυρθούν στην Λαμία.