1827 Ο Φαβιέρος με τακτικές δυνάμεις ξεκινά από τα Μέθανα για την Χίο.

1922 Αρχίζει η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό πληθυσμό, που υπολογίζεται εις 250.000, η δε φάλαγγα που περνά τον Έβρο έχει μήκος άνω των είκοσι μιλίων.