1645 Οι Τούρκοι κυριεύουν το Ρέθυμνο και προβαίνουν σε φοβερές κακουργίες και διαρπαγές, ενώ οι αμυνόμενοι υπό τον Κερασίνη εγκλείονται στο φρούριο.

1826 Ο Ν. Κριεζώτης κατορθώνει να εισέλθει με 500 παλληκάρια του εις την υπό του Κιουταχή πολιορκούμενη Ακρόπολιν.

1826: Παρά τον κίνδυνο αυτό, ο Αναγνωστόπουλος δεν εδίστασε. Έφθασε στην Κωνσταντινούπολη και προσέφυγε στο Ρώσο πρέσβη Ριβοπιέρ, για να ζητήσει τη συνδρομή του τόσο για τη μετάβαση στη Ρωσία όσο και για την άμεση συνάντηση με το νέο τσάρο Νικόλαο Α’. Ο Ριβοπιέρ παρέλαβε τα έγγραφα και για να μη δημιουργηθεί καμία διπλωματική περιπλοκή υποσχέθηκε πως θα τα αποστείλει αυτός εν ασφαλεία με το διπλωματικό ταχυδρομείο στην Πετρούπολη, έτσι που σύντομώτατα ο τσάρος να ενημερωθεί για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, από την άλλη, υπέδειξε στον Αναγμωστόπουλο να επιστρέψει στην εοαναστατημένη Ελλάδα, αφού του προσέφερε πλουσιώτατα δώρα, τα οποία υπερήφανα αρνήθηκε να λάβει, διότι πλούτο θεωρούσε την πενία του. Το αποτέλεσμα της αποστολής αυτής ήτο άμεσο και αποτελεσματικό. Πέρα από τις διπλωματικές ενέργειες, ο τσάρος διέταξε πάραυτα την κάθοδο του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο, με τη συμβολή του οποίου σημειώθηκε το τρόπαιο του Ναυαρίνου.