361 μ.Χ. Ο Ιουλιανός, ο αποκαλούμενος Παραβάτης, γίνεται αυτοκράτορας εις το Βυζάντιο.

1822 Οι Έλληνες αντιπρόσωποι Ανδρέας Μεταξάς και Γάλλος φιλλέλην πλοίαρχος Ζουρνταίν αποβιβάζονται στον Αγκώνα, αλλά οι μετέχοντες του συνεδρίου της Βερόνας αρνούνται να τους δεχθούν.

1940 Οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούουν αλλεπάλληλους και θυελώδεις επιθέσεις των Ιταλών προς κατάληψιν του Καλπακίου.

Το ‘’Κρυφό Σχολειό’’: Σημαντική ήταν και η συμβολή των εκκλησιών και μοναστηριών στη διάδοση μιας υποτυπώδους θρησκευτικής παιδείας που εκάλυπτε και τη γλωσσική διδασκαλία. Επειδή η διδαχή γινόταν υπό συνθήκες τραγικής δουλείας και μυρίων κινδύνων, κυρίως όμως επειδή τα παιδιά, λόγω επαγγελματικών ασχολιών, πήγαιναν νύκτα στο σχολειό, πλάσθηκε ο θρύλος των ‘’Κρυφών Σχολειών’’. Ότι όμως είναι θρύλος δεν σημαίνει πως είναι ψέμα. Ο θρύλος διασώζει τη μνήμη του γεγονότος με τη στοματική παράδοση. Το ‘’Κρυφό Σχολειό’’ ενέχει και τούτη τη σημασία: η διδαχή γινόταν σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο του φανερού, όπου λέγονταν τα ακίνδυνα για τον κατακτητή και στο επίπεδο του κρυφού, για επιλεγμένα παιδιά, όπου λέγονταν τα επικίνδυνα.