1809 Αποθνήσκει στην Κέρκυρα ο Φώτος Τζαβέλλας, υιός του Λάμπρου Τζαβέλλα, δηλητηριασθείς από τους πράκτορες του Αλή Πασά.

1821 Εις την Κωνσταντινούπολιν ο Καρά Αλήμπεης καρατομεί 30 αιχμαλώτους Γαλαξειδιώτες.

1825 Ναυμαχία του Δραμαγέστου. Ο Ανδρέας Μιαούλης κατορθώνει να διασπάσει τον κλοιό του Τουρκικού στόλου και να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι.

1826 Ο Φαβιέρος εφοδιάζει πυρομαχικά στους έγκλειστους στην Ακρόπολη Έλληνες

1818: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόταση του Ξάνθου και έφθασε στην Οδησσό, όπου συσκέφθηκε με τα λοιπά επιφανή στελχη της Φιλικής. Το μέγα πρόβλημα που τους απασχολούσε όλους ήταν το από που θα άρχιζε η Επανάσταση. Γνώμη όλων, και ασφαλώς γνώμη και του Αρχηγού που είχε λάβει τον τίτλο ‘’Γενικός Επίτροπος της υπέρτατης Αρχής’’, ήταν η εξής: η Επανάσταση να αρχίσει από την Πελοπόννησο και μάλιστα από την ελεύθερη περιοχή της Μάνης, στην οποία θα έφθανε με πλοίο και ο ίδιος ο Υψηλάντης. Προς την Πελοπόννησο και την κυρίως Ελλάδα θα κατευθύνονταν και τα στρατιωτικά τμήματα που ήσαν στην υπηρεσία των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, υπό την ηγεσία των εμπειροπολέμων οπλαρχηγών Γεωργάκη Ολύμπιου, Γιάννη Φαρμάκη, Σάββα Καρπενησιώτη κ.ά.