1821

Οι επαναστάτες του Πηλίου ορμούν κατά του φρουρίου του Βόλου, αλλά αναχαιτίζονται από τους Τούρκους.

 

1825

Ο Ιωάννης Γκούρας νικά στο Δίστομο τους Τουρκαλβανούς.