1821

Συγκέντρωσις των επαναστατών του Πηλίου στις Μηλιές και ύψωσις της σημαίας της ελευθερίας.

 

1823

Ιδρύεται στην Κέρκυρα η Ιόνιος Ακαδημία.