1821

Οι Τούρκοι αποστέλλουν στην Κύπρο ισχυρά στρατεύματα για να εμποδίσουν την εξέγερση.

 

1837

Αρχίζει η λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών με σύνολο 52 φοιτητές.