1821

Εις την Ερεσσό της Μυτιλήνης ο Ψαριανός Παπανικολής καίει τούρκικο δίκροτο και οι Έλληνες για πρώτη φορά χρησιμοποιούν πυρπολικά.

 

1821

Οι Τούρκοι επιτίθενται κατά των οχυρωμένων στην Μονή Νοτσέτου Ελλήνων, αλλά αποκρούονται (Επανάστασις Παραδουνάβιων ηγεμονιών).