1827

Μοίρα υδροσπετσιώτικων πλοίων καταδιώκει τον Τουρκικό στόλο και τον αναγκάζει να καταφύγει στην Ναύπακτο.