1818

Εις το Ιάσιο μυείται εις την Φιλική Εταιρεία ο Θ. Νέγρης.