334 π.Χ.

Ο Αλέξανδρος διαβαίνει τον Ελλήσποντο.

 

330 π.Χ.

Ετελέσθησαν με μεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως.

 

1828

Εις την μάχη του Αιτωλικού μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων τραυματίζεται θανάσιμα ο φιλλέλην Άστυγξ.