1770

Οι Μανιάτες επιτίθενται με μανία εναντίον των Τούρκων εις το βουνό της Ξυνοκαβαλίας και σκοτώνουν πολλούς από αυτούς.

 

1821

Επαναστατεί η Άνδρος υπό το Θεόφιλο Καΐρη. Εν τω μεταξύ επαναστατούν τα Άγραφα υπό τον Κ. Βελή, Σπ. Γάτσο και Λογ. Ζώτο.