1824

Εἰς την Ανώπολη της Κρήτης, οι Τούρκοι σφάζουν ανηλεώς τους χριστιανούς.