1823

Η Αγγλία αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπόλεμους, απόφαση που αποτελεί de facto αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Συγκέντρωσε στις 17 Μαρτίου 1821 – σύμφωνα με μαρτυρία του Γενναίου Κολοκοτρώνη – τους αρχηγούς των Μανιατών και ύψωσε πρώτος αρχηγός αυτός την επαναστατική σημαία στην κυρίως Ελλάδα στην Αρεόπολη. Μαζί του ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που είχε έλθει στην Μάνη στον Πύργο του Μούρτζινου, αλλά και οι γυιοί του Γεωργάκης και Αναστάσης που ήσαν όμηροι στην Κωνσταντινούπολη (ως εγγύηση για τον τίτλο του Μπέη που είχε λάβει), αλλά με τη βοήθεια των Φιλικών είχαν διαφύγει. Ταυτόχρονα, ο Παπαφλέσσας είχε φθάσει στο Μοριά και είχε κάνει «άνω κάτω» τα χωριά της Αρκαδίας και Μεσσηνίας που γειτνίαζαν με τις βόρειες περιοχές της Μάνης.