1821

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις σφαγές των Ελλήνων εις την Σμύρνη.

 

1821

Κηρύσσεται η Επανάστασις στο Καρπενήσι.

 

1827

Ο Κανάρης καίει μέσα εις το λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του τουρκικού στόλου.