1823

Ο φρούραρχος Αθηνών Ιωάννης Γκούρας αφανίζει από τα γύρω χωριά της Αττικής πολλούς Τούρκους.