1821

Οι Τούρκοι υφίστανται ήττα στην Μαλάξα από τους Κρήτες.

 

1824

Ο Χοσρέφ με 140 πλοία και 14.000 Γενίτσαρους καταπλέει στα Ψαρά.

 

2009

Τέλεσις εγκαινίων νέου Μουσείου Ακροπόλεως.