1822

Οι Τούρκοι του Ναυπλίου αναγκάζονται από την πείνα να παραδώσουν εις τους Έλληνες την πόλη και το φρούριο.

 

1821

Οι κάτοικοι των Καλαβρύτων (Ηπείρου) επαναστατούν κατά των Τούρκων.