1821

Σφαγές των Τούρκων εις την Κω και την Κύπρο.

 

1823

Μεγάλη νίκη των Κρητικών εις το χωριό Ταράτσο του Ηρακλείου κατά των Τούρκων.

 

1823

Ο Λόρδος Βύρων φθάνει στο αργοστόλι.

 

1822:

ΕΥΒΟΙΑ: Ψυχή του επαναστατικού αγώνα στην περιοχή της Καρυστίας ήταν ο άλλοτε επίσκοπος Νεόφυτος, που μυημένος στη Φιλική, έφθασε από το Άγιο Όρος, όπου εμόναζε στα νησιά των Σποράδων και των Κυκλάδων, στρατολόγησε 400 νησιώτες και σήκωσε και τη Ν. Εύβοια στα όπλα. Αλλά οι πολιορκητικές δυνάμεις ήσαν ανεπαρκείς. Γι’ αυτό, μετά την εκστρατεία των Μανιατών, χρειάστηκε να παρουσιαστεί στο ελληνικό στρατόπεδο η Μαντώ. Μίλησε με θέρμη στους συμπολίτες της. '’Οι λόγοι της εφλόγισαν τους Μυκόνιους και αυθημερόν συνεκρότησαν ούτοι 16 λόχους εκ 50 ανδρών έκαστον. Συναχθέντες εις την πλατείαν, ετάχθησαν υπό την αρχηγίαν της Μαντούς’’.