1821

Μοίρα του ελληνικού στόλου με πλοίαρχο τον Ι. Τομπάζη καταστρέφει οκτώ τουρικά φορτηγά πλοία κοντά στη Σάμο.

 

1822

Ο Δράμαλης καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο.

 

1822:

ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πριν φύγει ο '’Αχιλλέας’’, ανέθεσε στον Κορίνθιο Μπενάκη να σκοτώσει τον Κιαμήλμπεη κι αυτός ανέναβε να σκοτώσει τις γυναίκες του. Δεν το έκανε, όχι τόσο από οίκτο, όσο από ερωτικό οίστρο. Γεύτηκε πρώτα τα κάλλη τους και μετά κατέβηκε προς τους αναμένοντας στρατιώτες του. Η ιταμότητά του ήταν τέτοια που τοτς δήλωσε πως τις είχε σκοτώσει. Τις είχε, όμως αφήσει '’πεσκέσι’’ στο Δράμαλη, που ανέβηκε θριαμβευτής στο κάστρο στισ 8 Ιουίου, νυμφεύθηκε τη χήρα του Κιαμήλ και αυτή ως γαμήλιο δώρο του απεκάλυψε τους κρυμμένους θησαυρούς, που βρίσκονταν σε μια στέρνα.¨ολες αυτές οι επιτυχίες γέμισαν τον Δράμαλη φρούδες ελπίδες οτι η κατάληψη της Πελοποννήσου θα είναι ένας απλός στρατιωτικός περίπατος. Έτσι δεν άκουσε τη συμβουλή του συνετού και ικανού Γιουσούφ των Πατρών, να κάνει ορμητήριο την Κόρινθο, κέντρο ανεφοδιασμού και αφού έλθει ο στόλος, τότε να προχωρήσει μεθοδικά για την σταδιακή κατάληψη της Πελοποννήσου.