1858

Αποθνήσκει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, μετά από αλλεπάλληλες εγκεφαλικές συμφορήσεις.

 

1897

Ο Σπύρος Καγιαλές, κάνει το σώμα του ιστό και υψώνει με τα χέρια την Ελληνική Σημαία στη μάχη των επαναστατών στο Ακρωτήρι Χανίων.

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ

Σέ γνωρίζω ἀπό τή κόψη
Τοῦ σπαθιοῦ τήν τρομερή,|
Σέ γνωρίζω ἀπό τήν ὂψη
Πού μέ βία μετράει τή γῆ.

Ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη|
Τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά,
Καί σάν πρῶτα ἀνδρειωμένη,|
Χαῖρε, ὢ Χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
Πικραμένη, ἐντροπαλή,
Κι’ ἓνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
Ἔλα πάλι, νά σοῦ πῆ.

Ἄργει νἂλθη ἐκείνη ἡ μέρα,
Καί ἦταν ὃλα σιωπηλά,
Γιατί τἂσκιαζε ἡ φοβέρα,
Καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

[…]

Τότε ἐσήκωνες τό βλέμμα
Μές στά κλάματα θολό,
Καί εἰς τό ροῦχο σου ἒσταζ’ αἷμα,
Πλῆθος αἷμα Ἑλληνικό.

[…]