1827

Ο Καραϊσκάκης στην Καστέλλα προξενεί μεγάλες απώλειες στον στρατό του Ομέρ πασά.

 

1827

Οι Τούρκοι υφίστανται τρομακτική πανωλεθρία επιχειρήσαντες έφοδο κατά του Διστόμου και τρέπονται σε άτακτη φυγή.