1822

(Κυριακή της Ορθοδοξίας) Κηρύσσεται η επανάστασις στην Δυτική Μακεδονία.