1806

Πλησίον της Δημητσάνας δίδεται σφοδρή μάχη ανάμεσα στους Τούρκους και τους Κλέφτες Κολοκοτρωναίους, που σκοτώνονται πολλοί συγγενείς και σύντροφοι του Θ. Κολοκοτρώνη.

 

1832

Ο Όθων εκλέγεται από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις Βασιλεύς της Ελλάδος.