1691 Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν στην Κρήτη το φρούριο της Γραμβούσης με προδοσία του Ενετού φρουράρχου Δελλαρόκα.

1831 Συνέρχεται εις το Άργος η Ε’ Εθνική Συνέλευση.*

Σκοπός των Κολοκοτρώνη και Αλή Φαρμάκη ήταν με την αρωγή του Ντονζελώ να φθάσουν στο Παρίσι, για να συναντηθούν με τον Ναπολέοντα, να ζητήσουν τη συνδρομή του για την εμπραγμάτωση του σχεδίου τους. Αλλά ο Ντονζελώ, που ήξερε πως ο Κορσικανός δεν είχε πρόθεση να τα βάλει με την Τουρκία, τους απέτρεψε και δεν τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Άπρακτοι οι δύο αδελφοποιτοί γύρισαν στη Ζάκυνθο. Ο Αλή Φαρμάκης επέστρεψε στου Λάλα. Φαίνεται ότι είχε προσβληθεί από τύφο ή ελονοσία και σε λίγο πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης, σαν το έμαθε, πέρασε κρυφά στο Μοριά, έφθασε νύχτα στον πύργο του φίλου του, ασπάσθηκε το νεκρό και φεύγοντας έριξε μια μπιστολιά προς τιμήν του. Ύστερα χάθηκε σαν ίσκιος.