1822 Οι Τούρκοι λύνουν την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και φεύγουν για να επιστρέψουν εις την Άρτα.

Είναι γεγονός ότι η Ύδρα αντιμετώπιζε μεγάλη κρίση ανεργίας. Οι πλοιοκτήτες ζητούσαν αποζημιώσεις, οι ναύτες τις δικαιούμενες αμοιβές και οι φιλελεύθεροι νέοι, που είχαν έλθει από το εξωτερικό, πολίτευμα δημοκρατικό. Η δυσαρέσκεια πήρε μορφή ανταρσίας. Με εντολή των αρχόντων της Ύδρας ο Μιαούλης κατέλαβε το στόλο που ναυλοχούσε στον Πόρο τον Ιούλιο του 1831. Αυτό ήταν ανταρσία. Ο Καποδίστριας ζήτησε τη συνδρομή του στόλου της μιας από τις προστάτιδες δυνάμεις. Αυτό ήταν σφάλμα πολιτικό. Έπρεπε να βρεθεί φόρμουλα συμβιβασμού. Διότι, όταν ο Ρώσος ναύαρχος Ρικόρδ προσέγγισε στον Πόρο, ο Μιαούλης έβαλε φωτιά στην φρεγάτα ‘’Ελλάς’’ και στην κορβέτα ‘’Ύδρα’’ και με μια βάρκα διέφυγε στο νησί του.