1824 Ο Κολοκοτρώνης παραδίδεται στην Κυβέρνηση.

1830 Εξέγερση της Μάνης κατά του Καποδίστρια με αρχηγούς τους Αντώνη και Αναστάση Μαυρομιχάλη.

Ο Ξάνθος τότε επανήλθε στην Πελοπόννησο, όπου μετέσχε σε πολλές επιχειρήσεις. Το 1827 και ενώ ο Καποδίστριας έφθανε στην Ελλάδα, ο Ξάνθος αποσύρθηκε στο Βουκουρέστι, όπου επί δεκαετία έζησε σε αφάνεια, ωσάν να μην υπήρχε. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο να δημοσιεύσει ένα λίβελλο εναντίον του, κατηγορώντας τον Πάτμιο Φιλικό πώς σφετερίστηκε τα χρήματα της ‘’Εθνικής Κάσσας’’. Και τότε ο Ξάνθος υποχρεώθηκε να εμφανισθεί για να υπερασπιστεί την τρωθείσα τιμή του με ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα που δημοσιεύθηκε το 1845 με τον τίτλο ‘’Απομνημονεύματα’’ αντέκρουσε και ανέτρεψε όλες τις κατηγορίες του Αναγνωστόπουλου. Η Επιτροπή Αγώνος, αναγνωρίζοντας την συμβολή του, τον κατέταξε στις υψηλότερες θέσεις των αγωνιστών και όρισε την ανάλογη αμοιβή. Ο Ξάνθος αρνήθηκε τα πάντα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου του πενόμενος. Πέθανε στις 28 Νοεμβρίου 1852. Γλίστρησε στην οπίσθια κλίμακα της Βουλής. Το 1930 τιμήθηκε με προτομή που στήθηκε στην πλατεία Κολωνακίου.