1823 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μονρόε στο προσχέδιο του Διαγγέλματός του αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί κυρίαρχη Ελληνική επικράτεια.

1825 Θάνατος του τσάρου Αλέξανδρου Α΄. Τον διαδέχεται ο αδερφός του Νικόλαος ο Α΄, γνωστός για τα φιλοπόλεμα αισθήματά του.

1822: ΝΑΥΠΛΙΟ: Και συνεχίζει ο Αντώνης Μιαούλης: ‘’Ελθών ο Μιαούλης, και παραλαβών όλους τους μείναντας με τας οικογενείας των Τούρκων, ανεχώρησε δια να τους μεταφέρη εις Έφεσον, συνακολουθούμενος από τον Αμιλτώνα και φθάσας μετά μεγάλης εκ της κακοκαιρίας του χειμώνος δυσκολίας πλησίον του Κουσαντασίου κατά την παραλίαςν της Μικράς Ασίας, απεβίβασεν αυτούς σώους, και ευχαριστημένους και επέστρεψεν εις Ύδραν την 7 Ιανουαρίου, ο δε Άμιλτον απεβίβασε τους μεθ’ εαυτού εις Σμύρνην’’.