1943 Γίνεται η ομαδική σφαγή από τους Γερμανούς εις τα Καλάβρυτα και 1.200 εξετελέσθησαν ομαδικώς, ενώ οι ελάχιστοι επιζήσαντες εξετελέσθησαν δια των περιστρόφων.

1959 Ο Μακάριος εις την Κύπρο εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

1825: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ‘’Ο άνθρωπος αυτός με τα ατσαλένια νεύρα, συμπληρώνει ο Φωτιάδης, είχε τη δύσκολη κείνη ώρα, την αταραξία να σκεφτεί, πως δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να φανεί πως έκανε μια πολεμική πράξη κάτω από ουδέτερη σημαία’’. Αφού έβαλε φωτιά στο πυρπολικό, το οποίο ρυμουλκήθηκε σε ακίνδυνο σημείο, κατέβηκε κι αυτός στη σκαμπαβία και βαλόμενος από πλοία και πυροβόλα της ξηράς, κατόρθωσε να βγει από το λιμάνι, να συναντηθεί με τα άλλα δύο πυρπολικά και τα δύο συνοδευτικά πολεμικά και όλοι μαζί περίλυποι να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Η επιχείρηση κατά της Αλεξανδρείας ήταν η πιο τολμηρή που έγινε από ελληνικά πλοία. Αν πετύχαινε, τότε το λιμάνι αυτό της Αιγύπτου θα μεταβαλλόταν σε Περλ Χάρμπορ. Και ασφαλώς η εξέλιξη των ελληνικών πραγμάτων θα ήταν διαφορετική.