1054 Οριστικόν σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.

1821 Γίνεται η Συνέλευση του Άργους και συγκροτείται η νέα Πελοποννησιακή Γερουσία.

1866 Πεισματώδης μάχη Ελλήνων και Τούρκων στην Ζούρβα Κυδωνίας (Κρήτης).

Η πόλη του Ναυπλίου μετά την κατάληψη του Παλαμηδίου από τον Στάικο Σταϊκόπουλο, παραδόθηκε στους Έλληνες. Μέσα στους όρους παραδόσεως ήταν και η μεταφορά των παραδοθέντων στα μικρασιατικά παράλια. Οι Τούρκοι, για να επιιβιβασθούν, περίμεναν την άφιξη ‘’Υδραϊκών πλοίων, μη εμπιστευομένων αυτών εις άλλα’’, γράφει ο γυιός του ναυάρχου Αντώνης Μιαούλης. Πράγματι, έφθασαν στο Ναύπλιο για την παραλαβή τους πλοία από την Ύδρα. Όλα αυτά γίνονταν υπό την επίβλεψη του Άγγλου πλοιάρχου Άμιλτον ή Χάμιλτον. Κατά την επιβίβαση έγινε κάποια ταραχή και οι Τούρκοι πανικόβλητοι, νομίζοντας πως οι Έλληνες θέλουν να τους σκοτώσουν, έτρεξαν να μπουν πάλι στο φρούριο. Τότε, τα ελληνικά πλοία έρριξαν βάρκες στη θάλασσα, έφθασαν στο λιμάνι και τους περιμάζεψαν.