1836 Ιδρύεται η '’Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία’’ με σκοπό την εξάπλωση της παιδείας.

1926 Πτώσις δικτατορίας Παγκάλου. Την εξουσία αναλαμβάνει ο Γ. Κονδύλης.

1826: Την πολιτική του προσκυνήματος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης αντιμετώπισε με το βίαιο μέτρο της τρομοκρατίας. Έριξε το σύνθημα "τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους!". Το προσκύνημα ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είχε αντιμετωπίσει ως τώρα. Αφηγείται ο ίδιος: Εις τον καιρό του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνο δια την πατρίδα μου, όχι άλλη φορά, ούτε εις τας αρχάς, ούτε εις τον καιρό του Δράμαλη, όπου ήλθε με τριάντα χιλιάδες στράτευμα εκλεκτό, ούτε ποτέ, μόνο εις το προσκύνημα εφοβήθηκα. Η Ρούμελη ήτο όλη προσκυνημένη, η Αθήνα πεσμένη, τα ρουμελιώτικα στρατεύματα διαλυμμένα, μόνον η Πελοπόννησος ήταν μεινεμένη με τα δυό νησιά Ύδρα και Σπέτσες, όπου είχαν δύναμη’’.