1822 Η Πελοποννησιακή Γερουσία απονέμει εις τον Θ. Κολοκοτρώνη τον τίτλο του αρχιστράτηγου.

1832 Πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο προκρίνεται ως το καταλληότερο σύνορο Ελλάδος-Τουρκίας η γραμμή Παγασητικού-Αμβρακικού.

1815: Ο Γερμανός, καθώς ήταν διορατικός και επιδέξιος διπλωμάτης, είχε διαισθανθεί τις αποσχιστικές τάσεις του Αλή. Μέσω του προξένου της Ρωσίας στην Πάτρα Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, που είχε επαφές με τον Αλή, προσπάθησε να πείσει τον σατράπη των Ιωαννίνων να πλαισιβθεί από ελληνικά κλεφταρματολικά σώματα που θα γίνονταν την κατάλληλη στιγμή πυρήνας του ελληνικού επαναστατικού στρατού. Του έστειλε μάλιστα με τον Παπαδιαμαντόπουλο την πληροφορία ότι στην διάρκεια της παραμονής του στην Πόλη (1815-1817) είχε από έπμπιστη πηγή μάθει πως ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β’ '’έχει σκοπόν αμετάτρεπτον να εξοντώσει όλους τους ισυρούς σατράπας και τοπάρχας’’. Ήρξατο δε της εκτελέσεως του σχεδίου εκ του Πασβάν-Όγλου ον και εξόντωσε. Με το μήνυμα αυτό ο Γερμανός άφηνε να υπονοηθεί ότι οι Έλληνες κλεφταρματολοί θα ανακήρυσσαν τον Αλή ανεξάρτητο ηγεμόνα. Έτσι, ερέθιζε τη φιλοσοφία του Αλή να αποσυνδεθεί από την κυριαρχία της Πύλης και να αρχίσει ο πόλεμος Τούρκων και Αλή, από τον οποίο πολλά θα μπορούσε να ωφεληθεί το ετοιμαζόμενο κίνημα.