1909 Ορκίζεται η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη τον νεότερο.

1815: Ο Γερμανός, παρά τη μεγάλη παιδεία του, δεν ήταν άνθρωπος της θεωρίας, ήταν άνθρωπος της δράσης. Λόγω του μεγάλου κύρους που διέθετε και χάρη στην εμπιστοσύνη που ενέπνεε, κι ακόμη λόγω της συγγένειας που είχε επανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο, δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο Φιλικών, στο οποίο περιλαμβάνονταν ο Καλαμογδάρτης, οι επιφανείς πρόκριτοι Ανδρέας Ζαΐμης, ο Μητροπολίτης Χαριουπόλεως Βησσαρίων και ο Κερνίτσης Προκόπιος. Μετά ήλθε η σειρά των πολεμιστών. Εμύησε την πολυμελή πολεμική οικογένεια των Κουμανιαταίων και διαπρεπείς οπλαρχηγούς της Στερεάς. Τον ενδιέφερε, όμως η στάση του Αλή πασά έναντι του μελετώμενου ελληνικού κινήματος.