963 Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς στέφεται αυτοκράτωρ του Βυζαντίου

1832 Θάνατος Δημ. Υψηλάντη

1960 Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος και η αγγλική σημαία, ύστερα από 82 χρόνια αποικιακής κυριαρχίας, υποστέλλεται και υψώνεται η κυπριακή.

1821: Η μάχη της Γράνας κόστισε στους Τούρκους 400 νεκρούς και περισσότερους λαβωμένους. Περισσότερο όμως κόστισε ηθικά. Οι Τούρκοι δεν ξανατόλμησαν να βγουν στα χωριά για '’ζαϊρέδες’’. Οι χωρικοί γλίτωσαν από το πλιάτσικο. ΚΙ οι Τούρκοι, όπως οι '’Τρώες’’ του Καβάφη, ένιωθαν πως οι προσπάθειές τους είναι μάταιες. Οι μέρες τους ήσαν μετρημένες. '’Πάνω στα τείχη άρχισεν ήδη ο θρήνος….’’. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, που για λίγο διάστημα ήταν η υπέρτατη αρχή, στην ημερήσια διαταγή που έχει μορφή επιστολής προς τον Κολοκοτρώνη, γράφει: '’Γενναιότατε καπετάν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη! Εις την μάχην της 10ης Αυγούστου μ’όλη την υπεροχή του πλήθους των τυράννων και την αιφνίδιον ορμήν αυτών εδίξατε στρατηγικοτάτην πρόνοιαν, εξαποστείλας εν καιρώ τους στρατιώτας σου και εμψυχώσας αυτούς με τη γενναιότητά σου, όθεν εκέρδισας την λαμπράν εκείνην νίκην. Χαίρων λοιπόν μετά πατρίδος, μακαρίζω ως ιερούς μάρτυρας τους εις την μάχην ανδρείως αποθανόντας και περί των φαμιλιών αυτών θέλω εισάξει νόμον, να τρέφονται από την πατρίδα….’’