1770

Γέννησις Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, κάτω από ένα δένδρο, στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας.

 

1827

Σύσταση κυβερνητικής επιτροπής υπό τους Γ. Μαυρομιχάλη, Γιαννούλη Νάκο και Μαρκή Μιλαέτη, η οποία θα κυβερνήσει την χώρα μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια.

 

1833

Η Αντιβασιλεία με διάταγμα χωρίζει την Ελληνική Επικράτεια εις 10 Νόμους και αυτούς εις 42 επαρχίες.