1822

Οι Κρητικοί επιτίθενται εναντίον των Τούρκων και τους διώχνουν από τις επαρχίες Αυλοποτάμου και Αμαρίου.