1821

Επαναστατεί η Σάμος με αρχηγό τον Λυκούργο Λογοθέτη.