1821

Ο τουρκικός όχλος καταστρέφει 13 εκκλησίες της Κων/πόλεως και το Πατριαρχικό τυπογραφείο.

 

1822

Ο Καπουτάν πασάς Καραλής κρεμάει εις τα κατάρτια των καραβιών του εβδομήντα Χιώτες, που πήγαν να τον προσκυνήσουν.

 

1827

Εις αψιμαχία μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων εις Βοιδολίβαδο (Νέο Φάληρο) τραυματίζεται ο Καραϊσκάκης, συντάσσει την διαθήκη του και την νύχτα αποθνήσκει.