1770

Ο Θεόδωρος Ορλώφ καταπλέει στο Ότυλο της Μάνης με μερικά πλοία και 1000 στρατιώτες για να εξεγείρει τους Μανιάτες.1826

Οι άνδρες της φρουράς του Αιτωλικού, μετά την πτώση του Βασιλαδίου, του Ντολμά και του Πόρου εγκαταλείπουν την οχυρή τους θέση και την άλλη ημέρα το Αιτωλικό καταλαμβάνεται από τους Τουρκοαιγυπτίους.1869

Εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Αθηνών και Πειραιώς.