1821

Πραγματοποιείται αγιασμός της επαναστατικής σημαίας εις το ναό των Τριών Ιεραρχών εις το Ιάσιο.1826

Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το νησάκι Βασιλάδι, στην λιμνοθάλασσα του Μεσσολογγίου, αλλλά αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κλείσοβα.


 
 

Στις 26 Φεβρουαρίου στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών έγινε δοξολογία παρουσία πολλών κληρικών, στην οποία χοροστάτησε ο επίσκοπος Ιασίου Βενιαμίν, που προέβη σε μια χειρονομία συμβολική: ευλόγησε την επαναστατική σημαία και έζωσε ιδιοχείρως το ξίφος στη μέση του Υψηλάντη. Ο αρχηγός κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη/ανακοίνωση της ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως.