1883

Αποθνήσκει ὁ Α. Κουμουνδούρος ύστερα από πολύμηνη και οδυνηρή ασθένεια.