‎1822

240 παλικάρια του Καρατάσου απέκρουσαν επιτυχώς επίθεση 4.000 Τούρκων στην Μονή Δοβρά, στην Μακεδονία.


1823

Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοινώνει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού όλων των λιμανιών του Αιγαίου από την Κρήτη μέχρι την Θεσσαλονίκη, όπως και του Ιονίου.

 

Ο Καρατάσος ή Γερο-Καρατάσος είναι μια μορφή που ανακεφαλαιώνει εν πολλοίς τον κλεφταρματολικό βίο της Μακεδονίας, ιδίως της Κεντρικής και κατά την προεπαναστατική και κατά την επαναστατική περίοδο. Τόσον αυτός όσο και οι πρόγονοι του ήσαν άνθρωποι των αρμάτων. Εκτός από τα ηγετικά προσόντα και την αναγκαία παληκαριά, διέθετε σύνεση διπλωματικότητα κι έτσι μπόρεσε να προστατεύει αποτελεσματικά τον τοπικό πληθυσμό από την αρπακτική βουλιμία και την βία των Αλβανών. Έτσι, κατά τις παραμονές της Επαναστάσεως ήταν ο σημαντικώτερος καπετάνιος της Μακεδονίας.